https://www.thepocketlab.com/

Dostupnost resursa za poučavanje uvelike određuje sadržaje i metode koje će oni koji poučavaju koristiti u 
procesu odgoja i obrazovanja, bilo ono formalno, neformalno ili informalno. 
Zato OUI ulaže trud i energiju u povećanje dostupnosti kvalitetnih sadržaja na našem obrazovnom nebu. 
Partnerstvom sa američkom organizacijom PocketLab dostupan nam je još jedan obrazovni resurs 
za podučavanje prirodo-znanstvenih fenomena i to na hrvatskom jeziku. 
PocketLab nudi praktične online alate i resurse koje mogu koristiti učitelji i profesori, ali i sami učenici koristeći
jednostavno sučelje platforme za individualni i zajednički rad.  
Pomoću sustava PocketLab i Notebook software-a djeca i učenici pristupaju fenomenima iz stvarnog svijeta za učenje znanosti.
Sustav PocketLab spaja poticaje za nastavni plan i program osnovnih prirodo-znanstvenih koncepata, praktične laboratorijske vježbe i lekcije, 
podatkovne senzore i profesionalni razvoj nastavnika. U isto vrijeme je fleksibilan i otvoren, dizajniran od strane učitelja za učitelje. 
Jednostavan, praktičan i sveobuhvatan način poučavanja prirodnih znanosti, 
zadržavajući moć prilagođavanja učenja u vašim rukama. 
Od sada i na hrvatskom jeziku, zahvaljući otvorenoj suradnji i vrijednim prevoditeljskim vještinama naših članova. 
Ponosni na približavanje praktičnih resursa hrvatskim edukatorima!
#znanostosnaženazajednicom-zajednicaosnaženaznanstvenompismenošću
OpenSciEd
Skip to content