Studenti i doktorandi se u udruzi OUI mogu povezati i usavršiti svoje vještine istraživačkog rada

Studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji se bave istraživanjima uz udrugu OUI mogu raditi na osnaživanju, usavršavanju i integriranju (OUI) vještina koje će im olakšati procese istraživačkog rada.

Studenti i doktorandi u OUI:  

upoznavaju mogućnosti otvorenih obrazovnih sadržaja s ciljem stjecanja i osnaživanja vještina i znanja potrebnih za provedbu znanstvenog istraživanja s posebnim naglaskom na tzv “programe otvorenog koda”. Rad u programima i aplikacijama koje, dostupne bez naknade, istraživački proces optimiziraju u kontekstu utroška vremena i energije.

– imaju pristup zajedničkim grupama podrške i savjetodavnom radu s članovima

– dobivaju pomoć prilikom izrade prijave za mobilnosti

– mogu izraditi vremenski plan pisanja (disertacije, istraživanja,..) i razradu po etapama kako bi bolje ovladali organizacijom i vremenom potrebnim za uspješan završetak

– imaju mogućnost povezivanja kroz uključivanje u OUI istraživačku mrežu

Kako učinkovito planirati vlastiti proces učenja?

OSNOVNE VJEŠTINE ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

Kroz sudjelovanje u aktivnostima Udruge možete steći i/ili osnažiti osnovne vještine potrebne za znanstveno-istraživački rad; pretraživanje baza podataka, pregled literature, prednosti i nedostaci različitih nacrta istraživanja, argumentiranje u pisanom radu,…

ORGANIZACIJA VREMENA I STRATEGIJA RADA

Baratanje vremenom je jedna od ključnih komponenti koje doprinose efikasnom završetku istraživanja. Saznajte kako napisati gantogram, podijeliti rad u etape i odrediti manje ciljeve koji su lako dostižni. Na takav način možete utjecati na vlastitu motivaciju.

OSJEĆATI SE DOBRO

Ako se pitate; Šta je meni ovo trebalo? Niste jedini. Skoro svaki student ima iskustvo krize samopouzdanja, povjerenja u vlastite mogućnosti i preispitivanje smisla.
To se može prevladati! Kontaktirajte nas i saznajte kako.

ALATI

Kako se koristiti alatima koji značajno štede vrijeme i energiju? Optimizirajte uloženi trud koristeći (većinom) besplatne online alate i poboljšajte vlastite digitalne vještine.

Resursi

Skip to content