DOKUMENTI UDRUGE

STATUT

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 2020.

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – 2021.

NARATIVNI IZVJEŠTAJ 2021. 

FINANCIJSKI PLAN 2022.

OPERATIVNI PLAN 2022.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Na temelju Statuta Udruge OUI u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), 15.10.2020. donosi Upravno vijeće Udruge

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka za Udrugu OUI (u daljnjem tekstu: Udruga) primjenjuje se od 2020. godine. Sudjelovanjem u radu i aktivnostima, a posebno sudjelovanjem u ugovornim odnosima sa zaposlenicima Udruge ispitanici povjeravaju svoje osobne podatke. Ovaj Pravilnik opisuje koji se podaci prikupljaju, na koji ih se način obrađuju te u koje ih se svrhe upotrebljava, kao i prava ispitanika odnosno sudionika aktivnosti povezana s tim podacima.

Politika postupanja sa kolačićima dostupna je ovdje. 

Dokument kojim je regulirano Odricanje od odgovornosti dostupan je ovdje.  

ZAKONI I PROPISI/ MEĐUNARODNI DOKUMENTI

ZAKONI I PROPISI

Temeljni dokumenti i propisi  

 https://udruge.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/temeljni-dokumenti-i-propisi/149
– Nacionalni program za mlade
– Zakon o volontiranju

MEĐUNARODNI DOKUMENTI

– European Youth Information Charter
– Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki