OUI - OSNAŽI-USAVRŠI-INTEGRIRAJ ZA RAZVOJ

Platforma za povezivanje dionika u sustavu odgoja i obrazovanja

O nama

Znanost pruža mogućnost za obogaćenje i proširenje načina razmišljanja koji može utjecati na društvo u kojem živimo, osobne odluke koje donosimo i načine na koje oblikujemo sustave vrijednosti, te time i kako radimo, volimo, učimo i živimo. Može poboljšati naše zdravlje i dobrobit, unaprijediti znanje i tehnološke inovacije. 

Članovi udruge OUI vjeruju u znanost od malih nogu koja je dostupna svima. Informirano donošenje odluka odgovornih građana polazi od dostupnosti informacija svim pojedincima koji su ih u stanju kritički promišljati.

Pitajmo se zajedno. Sudjelujmo.

Naša udruga osnovana je s ciljem povezivanja ključnih aktera odgojno-obrazovnog sustava: praktičara, teoretičara i roditelja. 

Promičemo znanstvenu pismenost i građansku znanost s osnovnom idejom osnaživanja članova u korištenju znanosti za njenu osnovnu namjenu, a to je doprinos društvu.

Temeljne vrijednosti koje Udruga promiče su: znanost od najranije životne dobi, donošenje odluka temeljem vjerodostojnih informacija, aktivno uključivanje kroz građansku znanost i međusobno povezivanje dionika u cilju unaprjeđenja kvalitete odgojno-obrazovnih iskustava od korisnika, preko nosioca odgojno-obrazovnog procesa do onih koji ga oblikuju u teorijskom i zakonodavnom smislu. 

Vjerujemo da:

 • aktivna zajednica doprinosi napretku znanosti istovremeno koristeći njene dobrobiti za vlastiti razvoj
 • znanje koje zajednički živimo zajednički trebamo stvarati i dijeliti

 

 • možemo utjecati na uvođenje ranog znanstvenog obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi
 • je znanstvena utemeljenost osnova izgradnje novih znanja, ali i suvremenih praksi
 • pedagoški kapacitet odgojno-obrazovnih djelatnika treba potaknuti i dati mu značajniju podršku.

CILJNE SKUPINE

Odgojno obrazovni djelatnici u vrtićima

Odgojno obrazovni djelatnici u školama

Roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta

Znanstvenici društvenih znanosti

Studenti i doktorandi

Svi znanstveni entuzijasti i volonteri

iz Statuta Udruge…

GLAVNE AKTIVNOSTI UDRUGE

 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova, znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, kongresa, seminara i javnih tribina vezanih uz teme povezane s ciljem rada udruge
 • stvaranje platforme za povezivanje dionika unutar odgojno-obrazovnog sustava
 • širenje znanstvenih spoznaja i razvoj znanstvene pismenosti kroz radionice, edukacije, okrugle stolove, tribine i predavanja
 • provedba društvenih akcija u cilju promicanja znanstvene pismenosti, rane znanstvene pismenosti, novih znanstvenih ideja/teorija posebno na području odgoja i obrazovanja
 • rad na umrežavanju i međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj suradnji
 • razvoj međunarodne suradnje i mobilnosti u obrazovanju
 • pružanje podrške građanima, drugim udrugama i odgojno-obrazovnim ustanovama 
 • provođenje znanstvenih i drugih istraživanja
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje građana u društvu
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja
 • suradnja sa odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama koje provode programe formalnog i neformalnog obrazovanja

OSTALE AKTIVNOSTI UDRUGE

 • promicanje razvoja društvenog poduzetništva kroz aktivnosti za unaprjeđenje informiranosti i znanstvene utemeljenosti
 • pružanje savjetodavnih usluga i javno informiranje
 • angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama
 • provođenje programa volonterskih centara
 • iznošenje mišljenja i prijedloga nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju ranjivih skupina u društvu
 • pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, nezaposlenima, starijim osobama i osobama s posebnim potrebama 
 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • organizacija sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala i sl.
 • izrada multimedijalnih sadržaja
 • razvijanje programa ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
 • zaštita prava djece i obitelji kroz savjetodavni i informativni rad
 • Aktivnosti i akcije za zaštitu okoliša i poticanje proekološkog ponašanja
 • organiziranje slobodnog vremena za mlade i građane

Prednosti i predanosti u radu Udruge

Sve što radimo težimo da:

– unapređuje pedagoške, psihološke i organizacijske kapacitete naših članova

– ima temeljnu teorijsku osnovu utemeljenu na znanstvenim spoznajama

– pridonosi osnaživanju-usavršavanju i integriranju (OUI) novih i postojećih znanja i vještina

– posjeduje praktičnu primijenjenu vrijednost i integrira različite oblike rada od individualnog do grupnog, uključujući superviziju, refleksivne sastanke i kontinuirani sustav podrške tijekom procesa implementacije

Učenje i znanost pomažu razvitku

Zajedno postajemo bolji i efikasniji u svojim nastojanjima i zato su dobro došli svi komentari, kritike, pitanja i prijedlozi koji će nam pomoći da bolje odgovaramo na potrebe naših članova, sadašnjih i budućih. Pišite nam...

Email: osnazi.usavrsi.integriraj@gmail.com
Zagreb, Horvaćanska 156