OUI - OSNAŽI-USAVRŠI-INTEGRIRAJ ZA RAZVOJ

Platforma za povezivanje dionika u sustavu odgoja i obrazovanja

O nama

Znanost pruža mogućnost za obogaćenje i proširenje načina razmišljanja koji može utjecati na društvo u kojem živimo, osobne odluke koje donosimo i načine na koje oblikujemo sustave vrijednosti, te time i kako radimo, volimo, učimo i živimo. Može poboljšati naše zdravlje i dobrobit, unaprijediti znanje i načine na koje koristimo tehnološke inovacije. 

Članovi udruge OUI vjeruju u znanost od malih nogu koja je dostupna svima. Informirano donošenje odluka odgovornih građana polazi od dostupnosti informacija svim pojedincima koji su ih u stanju kritički promišljati.

Pitajmo se zajedno. Sudjelujmo.

Vjerujemo da:

 • aktivna zajednica doprinosi napretku znanosti istovremeno koristeći njene dobrobiti za vlastiti razvoj
 • znanje koje zajednički živimo zajednički trebamo stvarati i dijeliti

 

 • možemo utjecati na uvođenje ranog znanstvenog obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi
 • je znanstvena utemeljenost osnova izgradnje novih znanja, ali i suvremenih praksi
 • pedagoški kapacitet odgojno-obrazovnih djelatnika treba potaknuti i dati mu značajniju podršku.

NAŠ TIM

Mia Čović, mag. paed, univ. spec. educ.

str. suradnica za istraživanje,

organizaciju i razvoj

Nikolina Sobol, mag. oec.

projektna koordinatorica

dr. sc. Nguyen Nam Phuong

suradnica za međunarodnu razmjenu

dr. sc. Zdeslav Hrepić

predavač/suradnik

Emina Zoletić, psych., univ. mag. mph.

suradnik za financiranje

i mobilnost

dr. sc. Andrej Hodonj

MAQDA - digitalna obrada

istraživačkih podataka

Laura Kunac aka LOLO

Digital Technology spec.

Petra Bokić, dramski pedagog

voditeljica radionica / suradnica na

umjetničkim programima

Ives Buljan Gladović, mag. ing. el.

suradnica na umjetničkim i

STEM programima

Vlado Čović

tajnik

Tea Alfirov Kožul, prof.

suradnica za prijevod i lekturu

Vinka Skorić, mag.paed.

volonterka

Tanja Ivanković

EMCC mentor

Vesna Lampić, univ. back. praesc. educ.

suradnica/ GLOBE trener

Marina Grabovičkić, mag. philol. croat.

suradnica za lekturu

Krešimir Zečević, dipl. iur.

suradnik za pravna pitanja

dr. Natalie Papanastasiou

Research Grant Consultant

Dubravka Paunović

organizator putovanja i savjetnik za

ERASMUS + aktivnosti

Prednosti i predanosti u radu Udruge

Sve što radimo težimo da:

– unapređuje pedagoške, psihološke i organizacijske kapacitete

– ima temeljnu osnovu utemeljenu na znanstvenim spoznajama

– pridonosi osnaživanju-usavršavanju i integriranju (OUI) novih i postojećih znanja i vještina

– posjeduje praktičnu primijenjenu vrijednost i integrira različite oblike rada od individualnog do grupnog, uključujući superviziju, refleksivne sastanke i kontinuirani sustav podrške 

– gradi i unaprjeđuje ekosustav kvalitetnog i podržavajućeg razvoja znanja i obrazovanja

– potiče rast (osobni, kolektivni, društveni,…)

Učenje i znanost pomažu razvitku

iz Statuta Udruge…

GLAVNE AKTIVNOSTI UDRUGE

 • organiziranje predavanja, radionica, okruglih stolova, znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, kongresa, seminara i javnih tribina vezanih uz teme povezane s ciljem rada udruge
 • stvaranje platforme za povezivanje dionika unutar odgojno-obrazovnog sustava
 • širenje znanstvenih spoznaja i razvoj znanstvene pismenosti kroz radionice, edukacije, okrugle stolove, tribine i predavanja
 • provedba društvenih akcija u cilju promicanja znanstvene pismenosti, rane znanstvene pismenosti, novih znanstvenih ideja/teorija posebno na području odgoja i obrazovanja
 • rad na umrežavanju i međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj suradnji
 • razvoj međunarodne suradnje i mobilnosti u obrazovanju
 • pružanje podrške građanima, drugim udrugama i odgojno-obrazovnim ustanovama 
 • provođenje znanstvenih i drugih istraživanja
 • obrazovanje za demokratsko građanstvo
 • razvijanje programa za socijalno uključivanje i aktivno sudjelovanje građana u društvu
 • razvijanje programa poticanja formalnog i neformalnog obrazovanja
 • suradnja sa odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama koje provode programe formalnog i neformalnog obrazovanja

OSTALE AKTIVNOSTI UDRUGE

 • promicanje razvoja društvenog poduzetništva kroz aktivnosti za unaprjeđenje informiranosti i znanstvene utemeljenosti
 • pružanje savjetodavnih usluga i javno informiranje
 • angažiranje volontera u pružanju socijalnih usluga socijalno osjetljivim skupinama
 • provođenje programa volonterskih centara
 • iznošenje mišljenja i prijedloga nadležnim tijelima i javnosti o potrebama i položaju ranjivih skupina u društvu
 • pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, nezaposlenima, starijim osobama i osobama s posebnim potrebama 
 • pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • organizacija sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena
 • organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala i sl.
 • izrada multimedijalnih sadržaja
 • razvijanje programa ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
 • zaštita prava djece i obitelji kroz savjetodavni i informativni rad
 • Aktivnosti i akcije za zaštitu okoliša i poticanje proekološkog ponašanja
 • organiziranje slobodnog vremena za mlade i građane

Zajedno postajemo bolji i efikasniji u svojim nastojanjima i zato su dobro došli svi komentari, kritike, pitanja i prijedlozi koji će nam pomoći da bolje odgovaramo na potrebe naših članova, sadašnjih i budućih. Pišite nam...

Email: osnazi.usavrsi.integriraj@gmail.com
Zagreb, Horvaćanska 156

Skip to content