MethodsNet ima sve naše preporuke temeljem iskustva članova iz prve ruke.
U okviru doktorske škole Radboud Sveučilišta moguće je dodatno osposobljavanje u okviru istraživačkih programa koji obuhvaćaju osnovne, kvalitativne, komparativne, statističke i Big data pristupe.  Kompletan popis dostupnih tečajeva i mogućnosti kombiniranja u okviru dva tjedna krajem lipnja potražite na:

Sveučilište predlaže sekvenciranje rada, ali se možete opredijeliti i za različite opcije u okviru prvog i drugog tjedna sudjelovanja.

Week 1 Week 2
Multi-method research – Multi-method research in practice
– Social Science measurement
Interpretive Research Methods – Qualitative expert interviews
Qualitative Data Analysis – Advanced Qualitative Data Analysis
– Qualitative expert interviews
Comparative Research Designs – Multi-method research in practice
– Social Science measurement
– Comparative Historical Analysis
Qualitative Comparative Analysis – Advanced Qualitative Comparative Analysis
– Comparative Historical Analysis
– Multi-method research in practice
Introduction to Process Tracing – Process tracing in practice
– Comparative Historical Analysis
Introduction to Inferential Statistics – Multi-method research in practice
Regression I: Linear Regression – Regression 2: Logistic Regression and General Linear Models
– More than an introduction to Structural Equation Modelling
Multilevel regression analysis of cross-sectional and panel data with R – Panel Data Analysis
– Regression 2: Logistic Regression and General Linear Models
– More than an introduction to Structural Equation Modelling
– Longitudinal Data Collection with the DearScholar Diary App
Introduction to R – Collecting Web data
Discourse Network Analysis – Inferential Network Analysis
Introduction to Quantitative Text Analysis – Collecting Web data
– Introduction to Machine Learning for social sciences

 

Skip to content