Potičemo profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika

Svaka promjena počinje u pojedincu

Poticanje profesionalnog i osobnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika kroz osnaživanje pedagoških kapaciteta i provedbu neformalnih obrazovnih programa, jedna je od aktivnosti kojima se udruga bavi.  U fokusu našeg rada je analiza i implementacija mogućnosti za kvalitetan, inovativan i učinkovit odgojno-obrazovni rad, koji se postiže kroz ostvarenje ideje cjeloživotnog učenja i promociju znanstvene pismenosti. 

NAŠE AKTIVNOSTI

GRUPE PODRŠKE (PEER-TO-PEER)

EDUKACIJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE

BESPLATNO SAVJETOVANJE

SURADNJA NA PROJEKTIMA

POVEZIVANJE I UMREŽAVANJE

Pružamo pristup najnovijim alatima i resursima za obrazovanje kroz naše grupe podrške kako bi osnažili proces učenja i poučavanja kroz dijeljenje relevantnih materijala i veza, potičući inovacije i implementaciju novih pristupa
Provodimo edukacije, treninge, seminare i radionice u odgojno-obrazovnim ustanovama
Nudimo savjetodavni rad u području uvođenja i pokretanja novih programa, provođenju projekata i pilota
Potičemo stvaranje partnerstva i suradnju u provedbi projekata mobilnosti, STEM projekata i istraživačkih projekata
Stvaramo nove mogućnosti za umrežavanje znanstvenika i praktičara jer želimo pomoći boljem razvoju odgojno-obrazovne znanosti u Hrvatskoj
EDUKACIJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Trening edukacije su modularne prema potrebama korisnika i obuhvaćaju teorijski i praktični dio. Teorijski dio pruža osnovna znanja temeljena na suvremenim pedagoškim teorijama i znanstvenim istraživanjima, s referencama za dodatne informacije. Usmjereni smo na poboljšanje organizacijske i obrazovne prakse kroz razvoj stručnih kompetencija.
PRIJAVI SE
EDUKACIJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Praktični dio radionica pretvara teoriju u konkretne vještine, kroz timski i individualni rad. Sudionici dobivaju podršku i nakon radionica kroz uključivanje u mreže učenja. Edukacija je znanstveno utemeljena i praktično primjenjiva, s voditeljima koji imaju bogato iskustvo u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.
PRIJAVI SE
EDUKACIJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Nakon svakog modula, sudionici imaju priliku primijeniti stečena znanja u praksi, te ih nadograditi kroz supervizijske susrete. Supervizija i podrška u izradi programa su opcionalne, prilagođene potrebama sudionika. Moduli se održavaju prema unaprijed dogovorenim terminima uživo, dok se supervizijski susreti održavaju online. Cijena treninga uključuje sve potrebne materijale, putne troškove i smještaj voditelja.
PRIJAVI SE
Previous slide
Next slide

Program neformalnog obrazovanja “OUI za STEM” je nositelj oznake kvalitete SKOCKANO, i zasada je jedini program iz područja STEM-a koji je u procesu valorizacije zadovoljio standard kvalitete i time postao dio registra neformalnog obrazovanja programa s prepoznatom kvalitetom.

ORGANIZACIJA I UKLJUČIVANJE

  • Za svaku pedagošku godinu popis tema i termina se određuje prema raspoloživosti voditelja.
  • Edukacije su zasada namijenjene odgojno-obrazovnim ustanovama, ali uskoro planiramo otvoriti mogućnosti i za individualne prijave.
  • Za upit o mogućnostima organizacije i provedbe obratite nam se na oui@oui.hr

TEMATSKA PODRUČJA EDUKACIJA

Program nositelj oznake kvalitete SKOCKANO
Osnaživanje kompetencija odgajatelja na području planiranja i programirana odgojno-obrazovnog rada
Osnaživanje kompetencija odgajatelja na području vrednovanja, refleksije i samorefleksije
Rana znanstvena pismenost i eksperimentalne aktivnosti djece u vrtiću
Asertivna komunikacija i vještine komuniciranja s odraslima i djecom
Struktura rada i organizacijske mogućnosti ustanove uz samovrednovanje i strateško planiranje
Pedagoška vrijednost odgojno-obrazovnog procesa (samostalnost, povratna informacija, grupna dinamika, modeli)
Stemirci u vrtiću – astronomija kao odgojno-obrazovni sadržaj
Rana književnost i scensko-dramski model provedbe programa za Interkulturalnost kao doprinos poticanju govornih kompetencija
Osnaživanje psihološkog kapitala i razvoj otpornosti
Igra – od ideje do provedbe s ishodima na umu
Vrtić u lokalnoj zajednici – poticanje aktivnog građanstva od rane dobi (za odgajatelje skupina pred polazak u školu)
Strukturiranje prijava za Erasmus+ program i strategija upravljanja projektima
Timski prema kvaliteti kurikuluma – kako (ne)funkcioniraju odnosi ili strategije upravljanja grupnom klimom
Autentični profesionalni identitet – OUI model
Suvremeni pristup suradnji s roditeljima (informativni i savjetodavni rad)
Digitalne vještine odgajatelja i stručnih suradnika u suvremenom okruženju
Dramske radionice s naglaskom na kazalište sjena

NAŠA VIZIJA EDUKACIJE ODGOJNO -OBRAZOVNIH DJELATNIKA

Naša vizija je osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike da grade vlastitu praksu na znanstvenom utemeljenju.  OUI je posvećen promoviranju vrijednosti uloge odgojno-obrazovnih djelatnika u društvu i osnaživanju njihovih kapaciteta. Veliki broj istraživanja pokazuju da je stručno usavršavanje vodeća aktivnost koja ima daleko najveći učinak na odgojno-obrazovne ishode djece i učenika. U tom procesu dostupnost stručnog znanja predstavlja ključan faktor profesionalnog učenja. 

Zato promoviramo dostupnost mogućnosti za unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija koje osnažuju neposrednu odgojno-obrazovnu praksu. 

Edukacije koje provodi OUI osmišljene su rezultat prakse i iskustva proizašle iz dugogodišnjeg rada voditelja, a utemeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama. Imaju praktičnu primijenjenu vrijednost, a  polaze od ideje  da se uz temeljnu teorijsku osnovu osnažuju-usavršavaju i integriraju (OUI) znanja i vještine potrebne za kvalitetan rad. Osim toga, svaku edukaciju prate radni materijali koji se mogu koristiti i u kasnijem radu, izvori literature, interaktivni online alati i aplikacije tako da su sudionici u prilici unaprijediti i svoje digitalne vještine (ovisno o interesu i mogućnostima).

„Učimo, vodimo i inspiriramo znanjem – pokrećemo um njegujući dušu. Otkrijte vlastiti potencijal i recite OUI za razvoj“

NAŠE PARTNERSKE I SURADNIČKE ORGANIZACIJE
Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
Agronomski fakultet u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu
Simpozij studenata PMF-a
Fizika
Fizika
Kemija
Kemija
Matematika
Matematika
Zemlja
Planet Zemlja
Biologija
Biologija

ŠTO NAM DONOSI SURADNJA I PARTNERSTVO S NAJUTJECAJNIJIM PROMOTORIMA KORIŠTENJA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU?

Znanstveno obrazovanje sve je više usmjereno na korištenje metoda učenja temeljenih na istraživanju u učionici i povećanje znanstvene pismenosti među učenicima. Međutim, zbog ograničenja vremena i resursa, mnoge prirodoslovne aktivnosti u učionici i laboratorijski eksperimenti usredotočeni su na jednostavno ispitivanje, s pristupom korak po korak za postizanje unaprijed određenih rezultata. Simulacije istraživanja u prirodoslovnoj učionici (SCI) osmišljene su kako bi učenicima pružile stvarna životna, autentična znanstvena iskustva unutar granica tipične učionice. SCI simulacije omogućuju učenicima da se uključe u znanstveni problem na smislen način temeljen na istraživanju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIMJENE OVE METODOLOGIJE govore u prilog sljedećem:

  • učenici doživljavaju promjenu u načinu na koji percipiraju autentične znanstvene prakse, posebno povezane sa složenom i dinamičnom prirodom znanstvenog istraživanja i načinom na koji znanstvenici pristupaju problemima.
  • korištenjem ove suvremene metodologije ojačava se učeničko razumijevanje prirodo-znanstvenog sadržaja
  • učinkovitost u promicanju učenja učenika i razumijevanja autentičnih znanstvenih praksi kod učenika srednjih i srednjih škola

Ostali resursi

Skip to content