Potičemo profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika

Svaka promjena počinje u pojedincu

Poticanje profesionalnog i osobnog razvoja odgojno-obrazovnih djelatnika kroz osnaživanje pedagoških kapaciteta, jedna je od aktivnosti kojima se udruga bavi.  U fokusu našeg rada je analiza i implementacija mogućnosti za kvalitetan, inovativan i učinkovit odgojno-obrazovni rad, koji se postiže kroz ostvarenje ideje cjeloživotnog učenja i promociju znanstvene pismenosti. 

  • Posredujemo dostupnost suvremenih odgojno-obrazovnih alata i sadržaja kroz materijale i poveznice koje dijelimo u grupama podrške u cilju osuvremenjivanja samog procesa učenja i poučavanja. Pronalazimo, prevodimo, dijelimo i pomažemo u implementaciji inovativnih odgojno-obrazovnih sadržaja kako bi utjecali na proširenje mogućnosti koje učitelji i odgajatelji imaju na raspolaganju za kreiranje poticajne i aktivne  klime u svojim grupama i učionicama
  • Provodimo edukacije u odgojno-obrazovnim ustanovama
  • Nudimo savjetodavni rad u području uvođenja i pokretanja novih programa, provođenju projekata i pilota. 
  • Potičemo stvaranje partnerstva i provođenje small-scale istraživanja u vrtiću/školi i pružamo pomoć u objavi i diseminaciji njihovih rezultata.
  • Stvaramo nove mogućnosti za umrežavanje znanstvenika i praktičara jer želimo pomoći boljem razvoju odgojno-obrazovne znanosti u Hrvatskoj.
  • Potičemo i posredujemo stvaranje grupa podrške za ciljane skupine (STEM klub za odgojitelje i učitelje, grupa podrške DOKTORANDI, STEM roditelji,..).

EDUKACIJE; Za svaku pedagošku godinu popis tema i termina se oblikuje prema raspoloživosti voditelja. Teme obuhvaćaju područja digitalnih resursa, razvoja rane znanstvene pismenosti, osnaživanja psihološkog kapitala, pedagoškog oblikovanja odgojno-obrazovnog rada, timskog rada, komunikacije u području odgoja i obrazovanja i mnoge druge. Edukacije su (zasada) namijenjene isključivo odgojno-obrazovnim ustanovama. 

Za popis tema i mogućnosti provedbe obratite nam se na oui@oui.hr 

EDIT: Termini edukacija za 2022/23. su popunjeni

STEM KLUB odgajatelja i učitelja okuplja preko 800 članova iz cijele Hrvatske. Uključi se i ti OVDJE.

Naša vizija edukacije odgojno-obrazovanih djelatnika

Naša vizija je osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike da grade vlastitu praksu na znanstvenom utemeljenju kroz stvaranje platforme za stvaranje zajedničkog, kumulativnog znanja.  OUi je posvećen radu odgojitelja i učitelja, promoviranju vrijednosti njihove uloge u društvu i osnaživanju njihovih kapaciteta. Veliki broj istraživanja pokazuju da je stručno usavršavanje učitelja i odgajatelja vodeća aktivnost koja ima daleko najveći učinak na odgojno-obrazovne ishode djece i učenika. U tom procesu dostupnost stručnog znanja predstavlja važan faktor profesionalnog učenja. 

Zato promoviramo dostupnost znanja koje osnažuje i usavršava neposrednu odgojno-obrazovnu praksu. 

Edukacije koje provodi Udruga „Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj“ osmišljene su za unaprjeđenje pedagoški, psiholoških i organizacijskih kapaciteta djelatnika u sustavu ranog i predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja. Rezultat su prakse i iskustva proizašle iz dugogodišnjeg rada voditelja, a visoko su utemeljene na suvremenim znanstvenim spoznajama. Imaju praktičnu primijenjenu vrijednost i uključuju različite oblike rada (od individualnog do grupnog, uključujući superviziju, refleksivne sastanke i kontinuirani sustav podrške tijekom procesa implementacije). Koncepcija edukacija je takva da se uz temeljnu teorijsku osnovu osnažuju-usavršavaju i integriraju (OUI) znanja i vještine potrebne za kvalitetan rad. Osim toga, svaku edukaciju prate radni materijali koji se mogu koristiti i u kasnijem radu, izvori literature, interaktivni online alati i aplikacije tako da su sudionici u prilici unaprijediti i svoje digitalne vještine (ovisno o interesu i mogućnostima).

Rad na osnaživanju odgojno-obrazovnih djelatnika temelj su za stvaranje bolje i jače zajednice.

O edukacijama od dosadašnjih sudionika...

NAŠE PARTNERSKE I SURADNIČKE ORGANIZACIJE
Phet
Fizika
Fizika
Kemija
Kemija
Matematika
Matematika
Zemlja
Planet Zemlja
Biologija
Biologija

ŠTO NAM DONOSI PARTNERSTVO SA  NAJUTJECAJNIJIM PROMOTORIMA KORIŠTENJA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU?

Znanstveno obrazovanje sve je više usmjereno na korištenje metoda učenja temeljenih na istraživanju u učionici i povećanje znanstvene pismenosti među učenicima. Međutim, zbog ograničenja vremena i resursa, mnoge prirodoslovne aktivnosti u učionici i laboratorijski eksperimenti usredotočeni su na jednostavno ispitivanje, s pristupom korak po korak za postizanje unaprijed određenih rezultata. Simulacije istraživanja u prirodoslovnoj učionici (SCI) osmišljene su kako bi učenicima pružile stvarna životna, autentična znanstvena iskustva unutar granica tipične učionice. SCI simulacije omogućuju učenicima da se uključe u znanstveni problem na smislen način temeljen na istraživanju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIMJENE OVE METODOLOGIJE govore u prilog sljedećem:

  • učenici doživljavaju promjenu u načinu na koji percipiraju autentične znanstvene prakse, posebno povezane sa složenom i dinamičnom prirodom znanstvenog istraživanja i načinom na koji znanstvenici pristupaju problemima.
  • korištenjem ove suvremene metodologije ojačava se učeničko razumijevanje prirodo-znanstvenog sadržaja
  • učinkovitost u promicanju učenja učenika i razumijevanja autentičnih znanstvenih praksi kod učenika srednjih i srednjih škola

Ostali resursi