Potičemo profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih djelatnika

Svaka promjena počinje u pojedincu

Poticanje profesionalnog i osobnog razvoja kroz edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika za osnaživanje kapaciteta u područjima odgojnog i obrazovnog rada i poticanje razvoja znanstvene pismenosti u fokusu je našeg rada.

AKTIVNOSTI 

  • Posredujemo dostupnost suvremenih odgojno-obrazovnih sadržaja i osuvremenjivanje samog procesa učenja i poučavanja. Pronalazimo, prevodimo, dijelimo i pomažemo u implementaciji novih odgojno-obrazovne sadržaja kako bi utjecali na širenje pedagoških mogućnosti koje učitelji i odgajatelji imaju na raspolaganju za kreiranje poticajne i aktivne  klime u svojim grupama i učionicama
  • Provodimo savjetodavni rad u području uvođenja i pokretanja novih programa 
  • Potičemo provođenje small-scale istraživanja u vrtiću/školi i pružamo pomoć u objavi i diseminaciji njihovih rezultata.
  • Stvaramo nove mogućnosti za umrežavanje znanstvenika i praktičara jer želimo pomoći boljem razvoju odgojno-obrazovne znanosti u Hrvatskoj.
  • Potičemo i posredujemo stvaranje grupa podrške za ciljane skupine (STEM klub za roditelje i učitelje, grupa podrške DOKTORANDI, STEM roditelji,..).

 

S odgojno obrazovnim djelatnicima u vrtićima i školama provodimo edukacije za osnaživanje profesionalnih i osobnih kapaciteta, istraživanje mogućnosti poticanja razvoja rane znanstvene pismenosti u predškolskom i ranom školskom djetinjstvu te podrške u provođenju STEM i ostalih programa koji doprinose kvaliteti odgojno-obrazovnog rada. Usmjereni smo na integrirano osnaživanje kapaciteta za korištenje digitalnih tehnologija radi kontinuiranog unaprjeđenja i usavršavanja profesionalnih mogućnosti. 

U području obrazovnih znanosti prisutna je neadekvatna transmisija rezultata istraživanja u praksu, često zato  jer su istraživanja “sakrivena” u nedostupnim, strogo znanstvenim publikacijama od kojih je većina pisana stranim (najčešće engleskim) stručnim jezikom i rezervirana za ciljanu znanstvenu populaciju. Vrijeme koje protiče dok znanstvene spoznaje stignu u neposrednu praksu predugo je u odnosu na brze promjene na svim razinama društva i ekonomije kojima svjedočimo svakodnevno. Želimo pridonijeti smanjenju tog sraza i povećati utjecaj suvremenih znanja na ono što se događa u učionicama i odgojnim skupinama kontinuiranom podrškom, poticanjem dostupnosti i relevantnim stručnim usavršavanjem. U tom smislu smo i veliki zagovaratelji otvorene znanosti. 

Jedino utjecajem na unapređenje obrazovanja možemo sudjelovati u oblikovanju sutrašnjice i u tom procesu odgojitelji i učitelji imaju najznačajniju ulogu od svih. 

Naša istraživačka mreža

Zajedno želimo stvoriti istraživačku mrežu praktičara i znanstvenika.  Cilj povezivanja odgojno-obrazovnih djelatnika sa znanstvenim istraživačima je stvaranje mreže aktivnih odgojno-obrazovnih istraživača u praksi koji donose informacije iz prakse i na taj način aktivno sudjeluju u oblikovanju konteksta odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Kontinuirano i sistematično, a ne izdvojeno i rascjepkano. 

Naša vizija edukacije odgojno-obrazovanih djelatnika

Naša vizija je osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike da grade vlastitu praksu na znanstvenom utemeljenju kroz stvaranje platforme za stvaranje zajedničkog, kumulativnog znanja.  OUi je posvećen radu odgojitelja i učitelja, promoviranju vrijednosti njihove uloge u društvu i osnaživanju njihovih kapaciteta. Veliki broj istraživanja pokazuju da je stručno usavršavanje učitelja i odgajatelja vodeća aktivnost koja ima daleko najveći učinak na odgojno-obrazovne ishode djece i učenika. U tom procesu dostupnost stručnog znanja predstavlja važan faktor profesionalnog učenja. 

Zato mi promoviramo dostupnost znanja koje osnažuje i usavršava neposrednu odgojno-obrazovnu praksu. 

Edukacije koje provodi Udruga „Osnaži-usavrši-integriraj za razvoj“ osmišljene su za unaprjeđenje pedagoški, psiholoških i organizacijskih kapaciteta djelatnika u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Rezultat su prakse i iskustva proizašle iz dugogodišnjeg rada voditelja, a visoko su utemeljene na suvremenim znanstvenim spoznajama. Imaju praktičnu primijenjenu vrijednost i uključuju različite oblike rada (od individualnog do grupnog, uključujući superviziju, refleksivne sastanke i kontinuirani sustav podrške tijekom procesa implementacije). Koncepcija edukacija je takva da se uz temeljnu teorijsku osnovu osnažuju-usavršavaju i integriraju (OUI) znanja i vještine potrebne za kvalitetan rad. Osim toga, svaku edukaciju prate radni materijali koji se mogu koristiti i u kasnijem radu, izvori literature, interaktivni online alati i aplikacije tako da su sudionici u prilici unaprijediti i svoje digitalne vještine (ovisno o interesu i mogućnostima sudionika).

Edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika temelj su za stvaranje bolje i jače zajednice.

Partnerski resursi

Phet
Fizika
Fizika
Kemija
Kemija
Matematika
Matematika
Zemlja
Planet Zemlja
Biologija
Biologija

ŠTO NAM DONOSI PARTNERSTVO SA  NAJUTJECAJNIJIM PROMOTORIMA KORIŠTENJA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU?

Znanstveno obrazovanje sve je više usmjereno na korištenje metoda učenja temeljenih na istraživanju u učionici i povećanje znanstvene pismenosti među učenicima. Međutim, zbog ograničenja vremena i resursa, mnoge prirodoslovne aktivnosti u učionici i laboratorijski eksperimenti usredotočeni su na jednostavno ispitivanje, s pristupom korak po korak za postizanje unaprijed određenih rezultata. Simulacije istraživanja u prirodoslovnoj učionici (SCI) osmišljene su kako bi učenicima pružile stvarna životna, autentična znanstvena iskustva unutar granica tipične učionice. SCI simulacije omogućuju učenicima da se uključe u znanstveni problem na smislen način temeljen na istraživanju.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PRIMJENE OVE METODOLOGIJE govore u prilog sljedećem:

  • učenici doživljavaju promjenu u načinu na koji percipiraju autentične znanstvene prakse, posebno povezane sa složenom i dinamičnom prirodom znanstvenog istraživanja i načinom na koji znanstvenici pristupaju problemima.
  • korištenjem ove suvremene metodologije ojačava se učeničko razumijevanje prirodo-znanstvenog sadržaja
  • učinkovitost u promicanju učenja učenika i razumijevanja autentičnih znanstvenih praksi kod učenika srednjih i srednjih škola

Ostali resursi

Za popis edukacija i mogućnosti provedbe obratite nam se na osnazi.usavrsi.integriraj@gmail.com